"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

sâmbătă, 31 martie 2018

creștinul ca și poetul

”Cuvintele, în vorbirea de toate zilele, se rutinează, se banalizează, se automatizează. Ce face poetul? Singularizează cuvântul pentru a-i da forța de a produce o senzație; reînnoiește percepția, blazată, și reîmprospătează facultatea cuvântului de a o trezi din amorțeală.
Credința operează la fel. Ne redescoperă lumea, oamenii, viața și ne scoate din acreală, din plictis, din mohoreală. Înnoiește și înviorează întocmai ca arta poetului sau a pictorului. Capacitatea noastră de a percepe frumosul și binele devine brusc puternică. Acum, dragostea dărâmă zaplazurile indiferenței și bănuielii, sfărâmă zidurile și plafoanele închistării în egoismul veșnic rănit și supărat. Deodată, pecepțiile  -  și cele morale și cele sensibile  -  cresc vertiginos. Lumea e alta pentru credinciosul copleșit de fericire  -  bogată, nouă, îmbietoare, captivantă, euforică,  -  exact ca pentru artist în clipe de inspirație. Lucrează doar aceeași putere: harul sfințitor.”(N.STEINHARDT)

pisanie

la început
au făcut paraclisul din lemn
dar oamenii care veneau
ieșeau înlemniți.

apoi 
l-au dărâmat și l-au făcut din piatră
dar cei ce intrau
plecau
împietriți.

acum s-au gândit
să îl facă din 
dragoste
dar
n-au găsit:

tot ce era
în parohie iubire
fusese vândut
pe 
lemn și granit....


vineri, 23 martie 2018

marți, 20 martie 2018

rețeta fericirii

singurul om
cu-adevărat fericit

singurul
a cărui bucurie de a trăi
nu o poate umbri
nici revărsarea întregului iad
pe pământ

e cel
în care lumea

deja s-a sfârșit....

nu mai știu

și până la urmă singurul
ajutor pe care-l poți da cu adevărat
e
propriul exemplu...

ce v-aș mai putea scrie când
eu nu mai găsesc mângâiere
decât în gândul
Revenirii Domnului?

nu mai știu decât poeme care încep
cu
sfârșitul lumii...luni, 19 martie 2018

educația sexuală pe scurt

toți instructorii de educație sexuală
pe care i-am văzut la televizor
au ochii morți
privirea goală și rece
chiar și când
restul feței zâmbește:

ochi de oameni care
și-au avortat
sufletul....

și care vor să-i învețe și
pe copiii noștri
să facă asta
folosindu-se de
sexualitatea lor...

e clar?sâmbătă, 17 martie 2018

purtătorii de Cuvânt

la început
telefonul transmitea
cuvintele oamenilor...

apoi oamenii
au început să transmită
ce au de zis
telefoanele...

azi
telefoanele conversează între ele
doar ca să curățe vorbirea
de tot ce e
omenesc.... purificarea răului se face
prin depersonalizare.....

cu fiecare zi ce trece
a fi uman e din ce în ce mai mult
o boală.... sau un delict penal tot mai grav....
oamenii devin mașini sau dispar
în pușcăriile fără ziduri ale
însingurării......
dar toți cei care au murit refuzând
dezumanizarea
sunt mai vii
decât cei care au devenit
mașini.... din ce în ce
mai vii....

dar,
iubiții mei prieteni în Hristos!
frați și surori întru Om!
de două mii de ani Biserica
adună în sine
praful de pușcă al suferinței umane
pregătind explozia
cele-i de-a doua Veniri...

n-auziți
în liturghia noastră
cum sfârâie tot mai tare
tot mai aproape de lume
fitilul aprins?

Doamne Iisuse Hristoase
vindecă-ne inimile de surzenia aceasta
care ne ia bucuria
de a fi creștini!
vindecă-ne de surzenia care
ne împiedică să auzim
cum se apropie ziua
când
durerile nașterii Împărăției din lume
se vor sfârși...

Numele Tău în inima mea
și numele meu în inima Ta, Doamne,
aici, în adâncul iadului,
mă fac să-mi ascult pulsul
ca pe ticăitul unei iminente și cosmice
explozii

de bucurie....

vineri, 16 martie 2018

ecografie

avortul
este cea mai malignă
tumoră morală 
a societății

care crește în noi toți
cu fiecare
copil ucis...

iar 
Statul nostru
legiferând avortul
a devenit
un spital în care
sunt extirpați
pacienții
pentru a salva
boala....


joi, 15 martie 2018

dimineața inimii

ca în picturile impresioniste
personajul principal al vieții
este lumina.

până o vezi
până ți se descoperă
nici nu se poate spune
că ai trăit. doar
ai bâjbâit după viață
prin întuneric
confundând viața cu
tot mai disperata ei
căutare...

dar
când răsare
de pe chipul
lui IISUS HRISTOS
în inima ta
și începe să lumineze lumea
din lăuntrul tău

atunci
vin pompierii nopții
cu jeturi viforoase de spaimă
să stingă
focul Vieții aprins ”accidental”
în inima
unui cetățean al Morții...

dar tu, prietene drag, frate sau soră de Adevăr,
nu scăpa lumina
din ochii
inimii!

restul e treaba ei....

din ochii care Îl privesc pe IISUS
nici moartea nu poate să
scoată
lumina.....