"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

sâmbătă, 27 mai 2017

uite!


precum din leul sfâșiat de Samson 
curgea miere,

uite! 
din trupul Celui răstignit,
cum curge,

înviere!....vineri, 26 mai 2017

SONDAJ de OPINIE


râmă normală
care se bucură că ploaia
a înmuiat țărâna
și poate mai ușor 
să se târască prin ea

sau

râmă nebună
care
trezită și spălată de ploaie
începe să se târască
pe picături
în sus?

cum e inima mea păcătoasă
sub
ploaia de har
a Bisericii?


marți, 23 mai 2017

trei trădări

Catolicii au desfăcut Crucea
și au făcut din lemnele ei
tron pentru Papă...

Protestanții au desfăcut Crucea
și au făcut din lemnele ei,
amvon pentru pastori...

noi, Ortodocșii de azi,
ca de obicei
nu am schimbat nimic
am păstrat Crucea întreagă;
doar
am culcat-o
cu evlavia noastră
la pământ...

transformând-o astfel și noi
dintr-o parte din cer
într-o
parte din lume...

DICȚIONAR de SINONIME

Reclama este necesară doar pentru lucrurile de care nu avem nevoie. Cât depre cele de care, cu adevărat, avem nevoie, pe acestea le consumăm fără reclamă, în chip firesc: nevoia vitală de ele este o ”reclamă” suficientă.
Inventatorul reclamei este Șarpele din Eden și, prima reclamă, este cea făcută de acesta, fructului interzis.
Deci, reclama este numele comercial al minciunii.

O lămurire esențială

”Scoateți ascetismul din religie, și din lume nu va pleca numai puterea, care o însuflețește pe aceasta, nu, va pleca izvorul oricărui alt entuziasm, oricare ar fi domeniul, în care s-ar manifesta el, și totul deodată va fi în lume atât de mort, de rece și fără căldură!”
(Noul Mucenic Protoiereul IOAN VOSTORGOV)

Cuvântul acesta lămurește, cred, starea letargică a poporului nostru. Toată puterea și tot entuziasmul de a trăi al popoarelor ortodoxe, toată tăria lor, se trage din modul de viață ascetic al credinței creștine răsăritene. Ascetismul a făcut ca o ”căruță de țărani” cum spune Țuțea, să țină în loc trei imperii...
Ca și comunismul, și CONSUMISMUL, a fost creat nu pentru Occident (acolo catolicismul, protestantismul și secularismul au făcut, pe rând, treaba) ci pentru popoarele ortodoxe. Occidentul este laboratorul alchimic în care Satana și-a pregătit poțiunile ideologice otrăvitoare pentru Răsăritul Ortodox.
Consumismul nu este altceva decât opusul Ascetismului.
Cetățeanul consumist citește reclame și dă buzna în supermarket; creștinul ortodox citește Evanghelia și dă năvală în post și rugăciune, spre starea îngerească... ”Noi, care pre heruvimi, cu Taină, închipuim...”
Consumismul are rolul de a distruge, prin eliminarea ascetismului, entuziasmul firesc al vieții; și, apoi, de a-l înlocui cu reflexele condiționate ale ”consumatorului”, robot uman produs prin condiționare psihologică, sclavul perfect al diavolului și al slujitorilor lui.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, dă-ne a gusta, nouă, celor mai desfrânați  și mai ticăloși ortodocși, un strop din dulceața Pustiei, ca să regăsim gustul ceresc al vieții și entuziamul sfânt de a o trăi! Amin.


luni, 22 mai 2017

Precum
 Domnul Iisus Hristos 
scotea demonii din oameni, 
așa 
Numele Lui scoate demonii 
din gândurile noastre.

sâmbătă, 20 mai 2017

NĂSCUȚI PUȘCĂRIAȘI


ne-am născut într-o temniță 
căreia viața noastră 
îi tot îngroașă zidurile...

căci zilnic suntem 

scoși la muncă 
la canalul Lume-Iad
ca să ne săpăm singuri
mormintele sufletelor...

dar este scăpare, frate! este scăpare, soră!

este scăpare!!!

așa cum strămoșii noștri 
din temnițele comuniste
bătând în perete
sau în țeava caloriferului
se spovedeau Morse 
unui preot din celula vecină,

așa și noi

cu bătăile inimii
să ne mărturisim neîncetat
fratelui nostru lăuntric de ocnă
Iisus...

și
din iertarea Lui
în adâncul inimii va răsări
un surâs...

surâsul sufletelor care știu

că-n timp ce-și zornăie lanțurile pe pământ
viața lor petrece
în libertate....