"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

sâmbătă, 18 ianuarie 2014

o altă inimă


altă inimă creşte în lăuntrul
inimii mele
o inimă de Sus

ca o şoaptă ce se face lumină
e bătaia ei:
Iisus Iisus Iisus...

cu înfrigurare aştept clipa
când deplin crescând
mă va sfâşia...

şi

cuprinzându-mă apoi
în lăuntrul ei

mă va
învia...


Vă voi da inimă nouă...( IEZECHIEL 36, 26) 

duminică, 12 ianuarie 2014

Cine este Iisus?
Cel care vrea să învingă
minciuna
şi cu buzele mele...

Cel care vrea să învingă
întunericul
şi cu ochii mei...

Cel care vrea să învingă
frica
şi cu inima mea...

Cel care vrea să învingă
ura
şi cu dragostea mea...

Cel ce vrea să învingă
foamea 
şi cu pâinea mea...

Cel care vrea să învingă
singurătatea
şi cu îmbrăţişarea mea...

Cel ce vrea să învingă
frigul 
şi cu haina mea...

Cel ce vrea să învingă
răul
şi cu sufletul meu....

Cel ce vrea să învingă
moartea 
şi cu viaţa mea...

Îndrăzniţi.Eu am biruit lumea.(IOAN 16, 33)

vineri, 10 ianuarie 2014

primăvară

stau în biserică şi ascult
cum trosnesc banchizele inimii
în cel care a crezut
cum se întind rădăcinile Cuvântului
prin sufletul mort şi
prin trupul lui mut

până
un crin de dincolo
înmugureşte în ochi
şi înfloreşte
pe faţă:

s-a mai ivit o rază
din veşnica
dimineaţă....
sâmbătă, 4 ianuarie 2014

requiem


la Revoluţie au murit tineri...

de atunci
moare

tinereţea....


joi, 2 ianuarie 2014

cercul poeţilor neştiuţi

Ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Învăţătorule, mănâncă.
Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o stiţi.
(IOAN 4, 32)

a venit un om şi s-a aşezat
la o masă goală.
când inima lui a terminat de mâncat
pustiul din odaie
un alt om a venit şi
s-a aşezat lângă el.

cînd inimile lor au terminat
de mâncat
pustiul de pe stradă
alţi oameni au intrat şi s-au adăugat
la masă.

când inimile comesenilor au terminat de mâncat
pustiul din oraş
toţi locuitorii au venit
şi s-au aşezat la masă...

oraşul a dipărut.
a rămas doar această Masă
care mănâncă în tăcere
pustiul
dintre oameni....