"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

vineri, 20 decembrie 2013

muţenii

toţi tinerii de pe stradă au murit de mult...
într-o zi vor afla asta şi vor amuţi...
şi feţele lor vor începe să crape
de seceta durerii
de a şti...

şi nu le poţi spune despre asta nimic
nu vor cu nici un preţ să ştie
că la Cruce astăzi
ar putea schimba
tinereţea lor moartă
pe
veşnicie...