"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

joi, 30 august 2012

ascultare

ucenicul
ia o cârpă curată
şi începe să şteargă paharul.

apoi
îi verifică
transparenţa: ridicându-l
tot mai sus
în lumină

la sfârşit

paharul e plin
de mulţumirea

feţei lui...

vineri, 24 august 2012

câine flămând

"Om
ce Ţi-ai făcut Trupul pâine
şi Sângele vin
ca să le dai păcătoşilor!!"
aşa te judecă azi urmaşii
celor care acum două milenii
stând cu Tine la masă şopteau că eşti
"om mâncăcios şi băutor de vin
prieten al vameşilor şi curvelor",

în vreme ce unul ca mine
curvă cu inima şi vameş cu mintea
se târâie cu o umilinţă vicleană
printre picioarele comesenilor
aşteptând să cadă
o firimitură din Tine

privindu-Te cu ochii plini de bale
şi cu sufletul scâncind ca un câine
aproape turbat de foamea

de a fi
om...

duminică, 19 august 2012

duminica dimineaţa

lumea e un abator
care transformă viaţa
în poveşti...

Hristos preschimbă
în Trupul Său din nou
poveştile
în viaţă...

de aceea
duminica dimineaţa

cei flămânzi
de "viaţa" poveştilor
deschid televizorul

iar cei
sătui de povestea vieţii lor

uşa Bisericii...

joi, 16 august 2012

întrebarea întrebărilor

Am gustat
iubirea
lui Dumnezeu?

Dacă nu
atunci
indiferent de câtă vreme
mergem la Biserică

încă
n-am ajuns
la ce dă ea...

Iar dacă am gustat-o
atunci
cu neputinţă este

a mai căuta
altceva...

marți, 14 august 2012

poate doar...

poate doar
când îţi pierzi
cu totul credinţa 
în trupul şi sângele tău

poate doar
când vezi că prin ele
poţi numai să cazi
mereu şi mereu

poate numai atunci
poţi să-nţelegi
cât de mult şi de des
ai nevoie
de Trupul şi Sângele
lui Dumnezeu...

luni, 13 august 2012

ortodocşii

mâncăm bem umblăm
vorbim lucrăm citim
ca toţi oamenii
acestei lumi...

numai că
prin toate acestea
noi nu trăim
ci aşteptăm
viaţa...

da...

nu o trăim
ci

tot mai flămânzi şi însetaţi

o
aşteptăm...

un singur truporice
poveste de iubire
e o chemare tainică
la Cina

unde sufletele îndrăgostiţilor
pot bea sângele dragostei
şi mănca trupul ei
fiecare din potirul
inimii celuilalt

până

carnea şi sângele lor

desăvârşit se întorc

în trupul
dragostei...

sâmbătă, 11 august 2012

ortodoxia copiilor

cum
fără pâinea
pămânească
nu putem
trăi

tot aşa
fără Pâinea cerească
inima noastră
nu poate
iubi...

şi pentru acesta
trebuie numai
să fim

doar tare flămânzi
şi-nsetaţi

să iubim...

aşa că
ne spălăm bine-bine
sufleţelul
pe mâini şi pe dinţi
de tot ce-am făcut
şi-am spus rău,
până rămân din noi
doar copiii cuminţi
pe care
i-a făcut
Dumnezeu...

şi cu foamea
arzându-ne-n ochi
ca o lumânare
şi cu o gură deschisă
cât noi de mare
ne ducem la Altar
să primim

de mâncare...

după Împărtăşanie

inima mea s-a oprit.

nu mă mai întreabă
Dumnezeu

"unde eşti?"

căci m-au cuprins
ca o inimă nouă
braţele
Părinteşti...

vineri, 10 august 2012

cele două cine
ah, cenuşia amorţeală a inimii
din fiecare seară...
când mănânc şi beau
la cina lumii
fericirea
vitei de povară...

toată săptămâna
mă târăsc lăuntric
către
Cina Domnului

ca să-mi odihnesc
sufletul

gustând

fericirea omului...

miercuri, 8 august 2012

piatra teologală

e de ajuns
o invitaţie la Cină
ca
toată credinţa noastră
să se arate
a fi

cea mai profundă
şi
mai frumoasă scuză

de-a nu iubi...

marți, 7 august 2012

doar

pentru  fina mea, Teodora

toată Liturghia
nu-i decât Vânt
ce coboară şi suflă
tot mai puternic
prin gurile deschise-n rugăciune
în groapa oaselor uscate
ale lumii

până le îmbracă
în Trupul şi Sângele
cu care se pot întoarce
în Cer...

de aceea
se împărtăşesc doar orbii
flămânzi
să li se umple orbitele goale
cu vederea lui Dumnezeu

şi ologii însetaţi
să poată păşi
dincolo de ei înşişi...

doar cei flămânzi
de o inimă făcută
din carnea
dragostei

doar cei însetaţi
ca Râul Vieţii să
le curgă prin vene...

doar cei flămânzi şi însetaţi
ca Fiul
să cadă în braţele Tatălui

cu trupul lor...