"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

marți, 31 ianuarie 2012

ortodoxia vremii noastre

sfinţii noştri părinţi spun
că Dumnezeu S-a făcut om
ca omul
dumnezeu să fie...

o, taboruri ale credinţei!o, fericiţilor!

noi trăim în vremea-n care
fără Trupul şi Sângele lui Dumnezeu

nu rămâi
om...


vineri, 27 ianuarie 2012

daruri nedăruite

mulţi fac milostenie cu banul lor
unii şi cu o bucată din pâinea lor
dar puţini
cu ei înşişi.

"în dar aţi primit, în dar să daţi" nu e
un privilegiu moral
ci legea duioasă a vieţii...

ah, trupurile şi sufletele noastre
daruri
nedăruite!

îmbolnăvite uscate
curând ucise pe veci

de frica
de a le pierde !

în mâinile lui Hristos
ar fi săturat întreaga Zidire

dar noi ne ducem puţinele zile şi ne stingem
cu pumnii strânşi şi cu dinţii scrâşnind

zadarnic încercând să păstrăm
ce n-am avut niciodată...

striviţi de ceea
ce n-am dăruit

ucişi
de ceea
ce n-am trăit...
mila

"... puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune."
( 2Corinteni 12, 9)

toţi cerem milă.
cu disperare cu teamă ori cu furie

în biserici pe străzi în fabrici şi-n cârciumi
din cioburile unei oglinzi ori
dintr-un pat tot mai îngust şi mai alb
de spital

strigând gemând suspinând horcăind

alergând până la sufocare după viaţă sau
zăcând beţi pe o bancă în parc

cu inimile ca nişte frunze uscate

toţi cerem milă.

însă puţini o acceptă când vine
ca o nevăzută ploaie de vară;
temându-ne să nu ne spele
măştile purtate cu dârzenie ca nişte scuturi
grabnic ne leapădăm de setea
propriilor inimi...

şi dintre creştini 
doar câţiva primesc
să poarte crucea

nesfârşitei ei
slăbiciuni....

marți, 24 ianuarie 2012

pentru copii

Evanghelia povesteşte
călătoria lui Dumnezeu
de la mine până
la aproapele meu...

ruga paraliticului


duce-ţi-mă la biserică, prieteni,
urcaţi-mă pe acoperişul ei aurit.
apoi spargeţi-l şi coborâţi-mă
între cei ce l-au plătit.

mă vor înjura mă vor bate
mă vor scoate în şuturi afară
poate mă vor şi blestema....

căci acum
în vremuri fără de iubire
poate ura lor sfântă

mă va mişca....

vineri, 13 ianuarie 2012

de ce nu-L vedem

cine nu înţelege
întruparea Cuvântului
să privească cum vorbeşte
un mut

cine nu înţelege
că Hristos este Lumina lumii
să privească surâsul
unui orb

cine nu înţelege
că El este Pâinea
să privească foamea din ochii
unui orfan

cine nu înţelege
Învierea
să privească lumina
din lacrimile
unui muribund...

căci pe Hristos nu-L văd
cei ce se tem
să privească adânc

în rănile oamenilor...

naufragiul

lumea e un Titanic
care se va scufunda
lovind aisbergul
din piepturile
noastre...

miercuri, 11 ianuarie 2012

lecţia de anatomie

iată, omule!
pune degetul inimii, frate!

simţi cum prin coasta
gleznele şi palmele-I
sparte

trupul tău

se goleşte

de
moarte?

marți, 10 ianuarie 2012

cântec de copil

tare mi-e dor Doamne de inima mea
de inima mea fecioară
cea de dinainte de timp
de-a bate în piept prima oară...

tare mi-e dor Doamne de inima mea
ce păşea prin mine ca o fată
la prima ei bătaie din Cer
când se-ndrăgostea prima dată...

tare mi-e dor Doamne de inima mea
mireasă aşteptând mereu
dragostea să vină ca un mire
şi nunta lor să fiu eu...

tare mi-e dor Doamne tare mi-e dor
de inima ce ţine toate
ca-n copilărie s-o mai simt puţin
şi-n piept la mine cum bate..

luni, 2 ianuarie 2012

rostul crucii

văzând că ameninţările nu dau rod
cu lacrimi au început să-l roage pe creştin
să se dea jos de pe cruce

să fie şi el om ca toţi oamenii
să mănânce să bea să se însoare
cuminte să se aşeze
la casa lui...

plânsul lor l-a durut
mai tare ca rănile trupului...

dar când
urlând
şi-a smuls palma din cui

braţul

putred

i-a căzut
din umăr...

calea ortodoxă

Oare nu zicem noi bine că Tu eşti samarinean şi ai demon?( IOAN 8,48)

azi demonii
fac filme de dragoste şi
canapele

în vreme ce oamenii
ce vor să rămână
oameni

prin cimitire
neîncetat se taie

cu Piatra
Adevărului...

duminică, 1 ianuarie 2012

starea vremii

trec zilele
unui frig tot mai pur.

 în oraşe pe câmpuri în oameni şi-n viaţă
doar crucile-s calde;

doar ele
nu-nghiaţă...