"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

marți, 18 octombrie 2011

chilia lui Dumnezeu

(Sfântului Părinte SOFRONIE Saharov)

inima cel mai adesea mi-o simt
ca pe-o chilie veche şi spartă
o ruină demult părăsită în care
doar fiarele mai vin
să-şi lase murdăria
ori
să-şi pândească prada....

uneori însă
în liniştea adâncă a nopţii
parcă aud pe Cineva
rugându-se în ea...

şi ascultând
încep să simt
cum

din strigătele Lui înnăbuşite
mi se iveşte pulsul,
şi
din sudoarea agoniei Lui,
sângele...

cum
toată viaţa din mine

cheamă lumea

la El...