"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

duminică, 27 noiembrie 2016

”Creștinismul nu se poate declara satisfăcut cu un număr de sfinți, nici cu un număr de mănăstiri, ci cu un mod de viață și cu o societate creștină.”(Valeriu Gafencu)

”Nimeni nu are răspunderi mai evidente ca oamenii ce conduc oameni și nu există nici un domeniu mai dificil de încreștinat decât cel politic. Trebuie reabilitată noțiunea de politic ori dacă nu, înlocuită, căci ea are un conținut și un sens nobil.
Clericii înșiși sunt oameni politici(ai polisului) căci sunt conducători de oameni. Ei au obligația și datoria să se pronunțe salutar în toate problemele omenești. Ei formează puterea spirituală, nu în sensul că se ocupă numai de suflet, ci pentru că mijloacele lor de acțiune sunt cuvântul și slujirea sfântă. Ei trebuie să mărturisească adevărul și dreptatea lui Dumnezeu cu toate riscurile, să slujească poporul și să se jertfească pentru binele lui.Clerul, creatorii de artă și gânditorii sunt chemați să orienteze și apoi să structureze în bine lumea. Oamenii politici, educatorii și iconomii sunt chemați să organizeze și să valorizeze lumea - și aceștia sunt cei mai tentați, din orgoliu, dorința de dominare și egoism, să nu mai asculte de legile morale.
Idealul este ca puterea spirituală și cea politică sî colaboreze în același scop sfânt. Deci nici cezaro-papism, dar nici papo-cezarism, ci colaborarea în duh și în lucrare creștină.Lumea stă în mâinile lui Dumnezeu. Hristos lucrează prin oameni în diversitate, El fiind unitatea lumii întregi.” 
( Ioan Ianolide - Întoarcerea la Hristos)

Niciun comentariu: