"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

marți, 7 iulie 2015

cuvânt esențial

Pace vouă! Cuvintele acestea au fost primele cuvinte ale lui Hristos când S-a arătat ucenicilor după Înviere. Marele, în realitate Singurul, adevărat Biruitor, Biruitorul morții, Hristos, contrar multor altor ”biruitori”, rostește aceste blânde cuvinte. În ele, firește, se găsește mai multă biruință decât în toate biruințele năsâlnice. Și deoarece până astăzi mai marii lumii acesteia nu au auzit și nu voiesc să audă aceste cuvinte ale lui Hristos, iată că se ajunge la faptul că și noi, cei mici, care însetăm după pace și libertate, bineînțeles, adevărata pace și libertate, suferim din pricina asupririi ce zdrobește lumea întreagă, datorită luptelor mai-marilor acestei lumi, pentru a ajunge la deplina împărățire.(...) Dar ca să nu biruiască stăpânitorul lumii acesteia, Hristos ne-a dat rugăciunea, și atunci, oricum, cele de care avem nevoie se vor săvârși.”(ARH. SOFRONIE - SCRISORI CĂTRE FAMILIA PROTOIEREULUI BORIS STARK)

2 comentarii:

Anonim spunea...

Minunat!

Anonim spunea...

Huh...importanta pacea, mult mai importanta decat am crezut pana acum!