"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

vineri, 17 aprilie 2015

Se spune că Hristos ar fi proorocul celor slabi, în timp ce El a venit pe lume să-i întărească pe cei lâncezitori, să-i înalțe mai presus de regi pe cei călcați în picioare. 
Se spune că religia Sa ar fi bună pentru betegi și muribunzi, dar cu toate acestea, El îi vindecă pe slăbănogi și îi învie pe cei adormiți.
Se spune că ar fi împotriva vieții, dar învinge moartea.
Se spune că ar fi Dumnezeul tristeții, dar El îi îndeamnă pe ai Săi să se veselească și le făgăduiește un veșnic ospăț de veselie prietenilor Săi.
Se spune că ar fi răspândit jalea și chinul pe lume, dar, când era viu, mânca, bea, lăsa să i se stropească picioarele și părul cu apă îmbălsămată, nu putea să sufere posturile fățarnice și fățarnicele schimnicii.
Mulți L-au părăsit pentru că nu L-au cunoscut niciodată.
(Giovanni Papini -VIAȚA lui IISUS)

Niciun comentariu: