"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

sâmbătă, 18 aprilie 2015

O CATEHEZĂ ESENȚIALĂ. ȘI FRUMOASĂ...

Dacă ar schimba în pâine bolovanii de pe drum, toți L-ar urma de dragul trupului și s-ar preface a crede tot ce spune, până și câinii s-ar aduna la ospățul Lui. Dar nu aceasta-I e dorința. Cel ce crede în El va trebui să creadă în cuvântul Său, în ciuda foamei, a durerii, a sărăciei.(...) De pâinea pământească oricine se poate lipsi. Dar de pâinea cerească nimeni nu se poate lipsi de nu vrea să moară pe vecie ca acei ce n-au gustat niciodată dintr-însa. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu iubire, cu mărinimie, cu adevăr. Iisus e gata să schimbe împărăția pământului în Împărăția Cerurilor, dar nu-i vine să schimbe pietrele în pâine, tina în tină.(...)
Să se arunce de pe Templu, neîmpins de nevoia de a veni într-ajutor cuiva, cu singurul gând de a robi mintea oamenilor cu vraja minunii și a spaimei, să-L pună pe Dumnezeu la încercare, să-L silească parcă de-a săvârși o minune netrebuitoare și cutezătoare, numai ca să nu câștige satana josnicul rămășag pus în neobrăzată bătaie de joc, așa ceva Iisus nu va face. Inimă fiind, inimilor vrea să le vorbească; înălțător, vrea să înalțe; duh curat, vrea să curețe duhurile; iubire, vrea să-i înflăcăreze pe oameni cu iubirea spre Dumnezeu; suflet mare, vrea să le facă mai mari sufletele lor cele mărunte și date uitării.(...)
Satana e îndreptățit să făgăduiască ce e al său, împărățiile pământului sunt întemeiate pe tăria brațelor și se țin prin înșelătorii, acolo e lumea și raiul regăsit al satanei, satana doarme noaptea la căpătâiul celor puternici ce i se închină cu fapta lor și-i plătesc bir, zi de zi, bir de gânduri și de fapte. 
Dar dacă Iisus le-ar da tuturor pâine fără să muncească, dacă Iisus schimbat în scamator pe frânghie, ar deschide o panoramă pentru prostime, le-ar putea smulge regilor împărățiile fără a se mai ploconi înaintea potrivnicului. De-ar voi să treacă drept Mesia pe care-l visează iudeii în nesomnul lor amărât de sclavi, calea o știe, iar putea cumpăra prin îndestulare și minuni, făcând din orice petec de pământ o țară îmbelșugată în rod și vrăjitorii și, astfel, repede ar pune mâna pe tronurile mijlocitorilor satanei.
Dar Iisus nu vrea să fie reînălțătorul împărăției decăzute, cuceritorul împărățiilor dușmane. Nu râvnește să fie stăpân, puțin Îi pasă de glorie. Împărăția pe care o proorocește pregătind-o, n-are nimic de împărțit cu împărățiile pământului. Împărăția Lui, dimpotrivă, e menită să nimicească împărățiile lumii. Împărăția Cerurilor stă întru noi, zi de zi, ceas de ceas, cu fiecare suflet ce se pocăiește, tot mai mare-i Împărăția dobândind un supus mai mult, răpit domniilor pământene. Când toți oamenii vor fi buni și drepți, când toți oamenii își vor iubi frații cum iubesc părinții pe copii, când vor fi iubiți dușmanii, dacă vor mai fi dușmani, când nimeni nu se va gândi să strângă munți de comori și, în loc să ia de la alții, fiecare va da pâine celui înfometat și haină celui înghețat, unde vor fi în ziua aceea împărățiile de pe pământ? Ce nevoie va fi de ostași atunci când nimeni nu va mai râvni să-și sporească țara călcând-o pe a vecinului? Ce nevoie va fi de judecători și de zbiri, atunci când necunoscută va fi nelegiuirea, oamenilor pocăiți? Ce nevoie va fi de regi atunci când fiecare își va avea legea în suflet și nu vor fi oștiri de dus la luptă, nici judecători de ales? Ce nevoie de bani și de dări când orice om va fi stăpân pe pâinea cu care se va mulțumi, când nu va mai fi simbrie de plătit, ostașilor și slugilor? Când sufletul tuturor se va preface, vremelniciile botezate patrie, justițiile vor pieri ca vedeniile unei nopți nesfârșite. Cuvântul lui Hristos nu are nevoie de bani, nici de ostași, iar, de se va schimba în faptă în sufletul tuturor oamenilor, atunci tot ce-l leagă pe om - puterea cea nedreaptă și nevoită, trufia ucigașă a războaielor - se va risipi ca ceața dimineții în bătaia soarelui și-n vârtejul vântului. Împărăția Cerurilor, care una este, va lua locul împărățiilor pământului, nenumărate. Oamenii nu vor mai fi împărțiți în regi și supuși în stăpâni și robi, în avuți și calici, în păcătoși fățarnici și păcătoși neobrăzați, în habotnici trufași și vinovați smeriți, în oameni slobozi și oameni legați. Soarele Domnului va străluci deasupra tuturor. Locuitorii Împărăției vor deveni o singură familie de părinți și frați, porțile Raiului se vor deschide iarăși în fața copiilor lui Adam, care acum, prin Har, vor fi asemenea lui Dumnezeu.
Iisus l-a învins pe satana în sufletul Său, deci acum poate pleca din pustiul munților să-l înfrunte și în pustiul de credință al oamenilor....
(Giovanni Papini - Viața lui Iisus)

Niciun comentariu: