"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

luni, 6 aprilie 2015

noul umanism

azi
soldaților răniți în luptă
li se acordă urgent
asistență medicală
ultraperformantă...

ca să li se
ia organele...