"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

sâmbătă, 18 aprilie 2015

Dragostea Lui

Dragostea Lui pentru cei ce au păcătuit nu seamănă cu încăpățânata ardoare a pocăitului care ține morțiș să facă prozeliți, dragoste înnăscută, iar nu făcută; duioșie de frate, fără presupus de dojană; frăție neprefăcută de drept prieten care nu-și stăpânește sila; aplecare către cel necurat a celui curat căruia nu-i este frică să se murdărească, ci știe că poate curăța; iubire fără gânduri de câștig: iubirea sfinților în clipe de sublimă sfințenie; iubire care face să pară josnicie toate celelalte iubiri; iubire cum nu se mai văzuse alta; iubire cum nu s-a mai aflat de atunci ci numai rareori, prin aducere aminte, prin imitarea acelei iubiri; Iubire ce se va chema creștină, niciodată cu alt cuvânt, Iubire dumnezeiască, iubirea lui Iisus-Iubire...
(Giovanni Papini - Viața lui Iisus)


Niciun comentariu: