"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

joi, 30 octombrie 2014

lucrarea

iată zdrobit zace lucrătorul
pe plugul său de lemn...
până-n crucea nopţii a lucrat ogorul
căzut sub blestem....

mâinile gleznele coasta i-s sparte
de râvnă câtă a pus...
cu fruntea în spinii inimii mele
doarme Iisus...

şi toată truda pentru bobul de rouă
ce-mi licăre-n ochi
ca steaua în geam...
s-a rupt apa inimii... se naşte
din piatră un fiu lui Avraam...

Niciun comentariu: