"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

luni, 26 mai 2014

când Evanghelia îmi ajunge la inimă...

când Evanghelia îmi ajunge la inimă
mă copleşeşte blândeţea
lui Iisus....
atunci numai atunci simt că
înţelegerea compasiunea grija
Lui pentru mine sunt
infinit mai adânci şi mai cuprinzătoare decât
ale egoismului meu......

o, cât de prost mă face
ştiinţa mea!
şi cât de crud puterea mea!
văd zilnic acest adevăr scris
cu rănile ce le fac
aproapelui meu...

" viaţa mea voi pune pentru tine" strigă
şi azi Petru cu inima mea.
iar El cu duioşia unei mame şi mie-mi repetă răbdător
"acum (tu) nu poţi veni după Mine..."

iar eu Îl urmez
crezând în mine,
până-n acel punct al beznei
în care se arată deodată întreagă
lepădarea de El...

Iisus nu ne vindecă neputinţele
ci ni le desăvârşeşte...
căci numai ele Îi fac
loc în noi....

ştiinţa şi puterea noastră
L-au răstignit

doar neputincioşii L-au vrut.

doar cei infinit de neputincioşi
L-au iubit.....Un comentariu:

Măriuţa Mihai Dan spunea...

Slavă Ţie Doamne!