"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

duminică, 21 aprilie 2013

PENTRU CE AM FOST ZIDIŢI

Sensul întregii vieţi stă în faptul că mintea şi inima noastră trebuie să trăiască cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să devină viaţa noastră. Aceasta o caută şi El. Pentru aceasta am fost zidiţi, ca să trăim viaţa Lui şi, mai ales, în întreaga lui nemărginire... Acest cuvânt ne poate speria atunci când ne vedem starea noastră jalnică actuală, dar trebuie să facem în aşa fel încât nici această credinţă să nu o pierdem. Una dintre cele mai mari primejdii este aceea de  a diminua şi desconsidera planul lui Dumnezeu referitor la om. Orice suferinţă a noastră, chiar şi nedreaptă, Dumnezeu o ştie şi o suferă cu noi. Este absolut necesar să stabilim cu El relaţii personale, aproape omeneşti... Eu sunt încredinţat că tu mă înţelegi. Adică prin cele spuse înţelegi o legătură lăuntrică, intimă cu Dumnezeu, deoarece omul este chemat să vieţuiască în întregime în El - adică nu numai capacitatea lui înaltă de contemplaţie - duhul, dar şi simţămintele - sufletul şi chiar trupul... ( Ne vorbeşte părintele Sofronie, Scrisori,pag.74)


Niciun comentariu: