"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

duminică, 23 septembrie 2012

carte poştală

duminica vine ca o carte poştală
adusă de vântul unei tainice toamne
ce-ngălbenindu-ne fotografiile
ni le preschimbă
în icoane...

duminica vine ca o carte poştală
pe spatele căreia
Dumnezeu a tăcut
lăsând
întreagă netulburată
lumina din care
toţi ne-am născut...

duminica vine ca o carte poştală
ce miroase a pâine
şi-a vin curat

pe care-o aşează
în inimi un înger

vestindu-ne ziua
în care lumina

e

de mâncat....

Niciun comentariu: