"Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean." (I Ioan 2, 14)

vineri, 20 iulie 2012

mântuire

viaţa aceasta ne-a fost dată
ca o cruce
ca să ia din noi tot ce nu e
dragoste...

şi pentru aceasta
ea trebuie
să ne
zdrobească inimile

căci inimile noastre sunt
mormintele iubirii...

sufletul meu va hrăni
sufletele celorlaţi
şi trupul meu
ţărâna pe care o calcă ei

dar  pentru dragoste e prea puţin
dragostea nu se poate odihni
până nu dă Totul...

Doamne, dă-mi Totul
ca dăruindu-l
să aflu
odihnă!

Doamne,
sunt infinit de obosit
Doamne,

ai milă...


Niciun comentariu: